Aktuality‎ > ‎

Komunitní plánování sociálních služeb na Strakonicku pokračuje.

přidáno: 18. 2. 2013 1:35, autor: Daniel Randák
Tisková zpráva:
Je tomu právě dva roky, kdy se na Strakonicku poprvé sešly pracovní skupiny čítající zástupce poskytovatelů sociálních služeb, zástupce uživatelů sociálních služeb, obecních samospráv a městských úřadů i veřejnosti. Ve vzájemných diskusích řešili mimo jiné problematiku dostupnosti a kvality sociálních služeb. V rámci procesu – tzv. komunitního plánování sociálních služeb rozpoznali hlavní problémy na poli poskytování sociálních služeb a služeb doprovodných a společně hledali přijatelná řešení, a to jak pro uživatele sociálních a doprovodných služeb, tak pro jejich poskytovatele, ale i obce a subjekty, kteří tyto služby financují. Ve formě projektových záměrů jednotlivých aktérů pak tato řešení v podobě projektů začlenili do Komunitního plánu sociálních služeb ORP Strakonice. Výsledný strategický dokument popisuje výchozí obraz sociálních služeb a služeb doprovodných na území Strakonicka a dále zachycuje celý proces plánování. Mimoto je pokladnicí či zásobárnou projektů, jejichž realizace povede k rozvoji sítě sociálních a doprovodných služeb na Strakonicku a k vyřešení stávajících problémů v této oblasti.  Projekt v letech 2009 – 2011 společně realizovalo občanské sdružení CHANCE IN NATURE – LOCAL ACTION GROUP v partnerství s MĚSTEM STRAKONICE. Výstupy projektu nalezenete na www.kpss-st.cz
Comments