Aktuality‎ > ‎

Kontaktní centrum Prevent se připojuje k Světovému dni zdraví

přidáno: 6. 4. 2011 4:18, autor: Daniel Randák

Každoročně vyhlašuje Světová zdravotnická organizace (WHO) 7. duben jako Světový den zdraví. Kontaktní centrum Prevent se letos připojuje k tomuto dni formou informačních tabulí zaměřených na téma: „Závislost je také nemoc“, které budou instalovány po celý týden v  Městské knihovně a Informačním centru. V rámci Světového dne zdraví připravilo Kontaktní centrum pro klienty také specielní balíček se zdravotním materiálem a informačními letáky.

            Touto formou chceme veřejnost upozornit na problematiku závislosti jako nemoci a zdůraznit i význam poskytování nízkoprahových služeb uživatelům návykových látek. Nízkoprahové služby zajišťují  snižování zdravotních a sociálních rizik spojených s užíváním drog a tím šetří společenské náklady nutné na celkové řešení drogové problematiky.

Comments