Cílová skupina

  1. uživatelé drog (UD) 
  2. osoby ohrožené vznikem jiného typu závislosti (gambling atp.) 
  3. sociální okolí UD (rodiče, prarodiče, příbuzní, známí uživatelů drog)

    Věková kategorie klientů: od 15 let

    Z výše uvedené cílové skupiny služby zájemcům poskytneme - ale za specifických podmínek -  pokud se jedná o:

  •  prokazatelně nezletilé a mladistvé zájemce o službu (s ověřenou totožností) – nabízíme zhodnocení situace a odkazy
  • zájemce bez základní znalosti českého jazyka
  • zájemce vyžadující bezbariérový přístup
  • zájemce vyžadující asistenci jiné osoby
  • lidi nedodržující nastavená pravidla poskytovaných služeb
  • klienty neschopné adekvátní komunikace v důsledku akutní intoxikace návykovými látkami
Bližší informace o možnosti poskytnutí služeb pro tyto skupiny jsou k dispozici v zařízení nebo na telefonu zařízení (

383 322 357

).