Financování

Program je každoročně financován nejčastěji z těchto zdrojů:

  • Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
  • Jihočeský kraj
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí
  • Ministerstvo zdravotnictví
  • Obce, které se rozhodly připojit ke Koncepci spoluúčasti měst a obcí na financování protidrogových služeb na území Jč. kraje
  • Vlastní zdroje + drobní sponzoři