Principy

Kontaktní centrum PREVENT Strakonice se řídí základními principy OS PREVENT.


Specifické principy Kontaktního centra Prevent Strakonice:


NÍZKOPRAHOVOST

Služby jsou nastaveny tak, aby poskytovaly co nejširší nabídku při minimalizaci vstupních podmínek - viz níže.

ANONYMITA

U zájemců a uživatelů služby (klientů) nezjišťujeme osobní údaje a evidujeme je nejčastěji pomocí anonymních kódů. Pokud jsou pro naši spolupráci osobní údaje nutné (např. v rámci spolupráce s dalšími institucemi), klient musí k tomuto kroku poskytnout informovaný písemný souhlas.

BEZPLATNOST

Služby jsou klientům poskytovány bezplatně.

DOSTUPNOST

Služby jsou uživatelům dostupné kdykoliv v rámci provozní doby jim přizpůsobené. Není potřeba předchozího objednání ani doporučení jiného odborníka.


Naše činnost probíhá v souladu s § 59 Kontaktní centra zákona č. 108/2006 o sociálních službách a v souladu se Standardy odborné způsobilosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Pracovníci pracují v souladu s etickým kodexem sociálních pracovníků. Dostupnost služby je bohužel limitována finančními možnostmi zařízení.