Služby

A) Nízkoprahové služby:

poradenství v oblasti Harm Reduction (zaměřené na snižování rizik spojených s užíváním drog)

kontaktní práce (navázání kontaktu s uživatelem služby a vytvoření komunikace založené na důvěře a otevřenosti - postupné budování důvěry uživatele služeb k zařízení či programu a k možnosti využití odborné pomoci obecně)

výměnný program sloužící jako prostředek našeho kontaktu s uživateli drog (výměna injekčních stříkaček a jehel, poskytnutí dezinfekce, filtrů, injekční vody, kondom... )

- vitamínový“ program (dle finančních možností)

- základní zdravotní ošetření

poradenství v oblasti infekčních onemocnění - hepatitid (žloutenek) typu B a C, viru HIV, pohlavních a pohlavně přenosných chorob...

- orientační testování na možný výskyt infekčních onemocnění (HIV, žloutenky typu B, C a syfilis) v kapilární krvi ("krev z prstu")

- případné odkazy klientů do zdravotnických, sociálních a dalších zařízení (praktičtí lékaři, psychiatři, infekční odd.,

ambulance pro infekční nemoci, AIDS centra, nemocnice, úřady, PMS, OSPOD...)

- hygienický servis (sprcha a toalety pro uživatele služeb)

doplňkové služby (potravinový servis, internet, indigenní program, praní prádla, výtvarné a tvořivé programy atp.)B) Strukturované aktivity:

poradenství v oblasti užívání drog a závislostí pro uživatele i jejich sociální okolí (rodiče, příbuzní, známí...)

- motivační trénink (usiluje o změnu, která povede nejen k bezpečnějšímu, ale také spokojenějšímu a úspěšnějšímu životnímu stylu klienta)

krizová intervence + telefonická krizová intervence (pomoc v krizi a těžkých životních situacích)

zprostředkování detoxu a léčby závislostí

sociální práce (poradenství a asistence při jednání s úřady, hledání práce, ubytování)

zprostředkování ambulantní individuální / skupinové terapie a poradenství + podpora v abstinenci, prevence relapsu

Case Management (posouzení stavu klienta a jeho životních podmínek - tvorba individuálního plánu péče – realizace cílů
vycházejících z individuálního plánu)

- informace, odkazy a poradenství při řešení problémů (výchovných, výukových, partnerských, rodinných, osobních atd.) souvisejících s drogami a jinými závislostmi

zprostředkování individuální a rodinné terapie


 V případě provozně technických potíží je zajištěna tato minimální nabídka poskytovaných služeb:

- výměnný program

- krizová intervence

- první pomoc a základní zdravotní ošetření

- podávání informací a odkazů na dostupné služby


Od roku 2019 je v lokalitě dostupné detašované pracoviště Adiktologické poradny PREVENT (APP), kam odkazujeme všechny zájemce o odborné sociální poradenství a ambulantní léčbu závislostí