Služby

A) Nízkoprahové služby:

 • poradenství v oblasti Harm Reduction (zaměřené na snižování rizik spojených s užíváním drog) 
 • kontaktní práce (navázání kontaktu s uživatelem služby a vytvoření komunikace založené na důvěře a otevřenosti - postupné budování důvěry uživatele služeb v zařízení či program a k možnosti využití odborné pomoci obecně) 
 • výměnný program sloužící jako prostředek našeho kontaktu s uživateli drog (výměna injekčních stříkaček a jehel, poskytnutí dezinfekce, filtrů, injekční vody, kondomů,..)
 • základní zdravotní ošetření 
 • poradenství v oblasti hepatitid (žloutenek) typu B a C, viru HIV, pohlavních a pohlavně přenosných chorob… 
 • orientační testování rizikových uživatelů drog (popř. jejich partnerů) na výskyt protilátek na vir HIV a žloutenek typu B, C z kapilární krve ("krev z prstu") 
 • případné odkazy klientů do zdravotnických zařízení (praktičtí lékaři, psychiatři, infekční odd., infekční ambulance, Aids centra, nemocnice…)  
 • hygienický servis (sprcha a toalety pro uživatele služeb) 
 • doplňkové služby (potravinový servis, internet, indigenní program, šatník, výtvarné a tvořivé programy atp.) 

B) Strukturované aktivity:

 • poradenství v oblasti užívání drog a závislostí pro uživatele i jejich sociální okolí (rodiče, příbuzní, známí…) 
 • motivační trénink (usiluje o změnu, která povede nejen k bezpečnějšímu, ale také spokojenějšímu a úspěšnějšímu životnímu stylu klienta)
 • krizová intervence + telefonická intervence (pomoc v krizi a těžkých životních situacích)
 • zprostředkování detoxu a léčby závislostí
 • sociální práce ( poradenství a asistence při jednání s úřady, hledání práce, ubytování ) 
 • individuální / skupinová terapie v rámci ambulantní spolupráce (včetně programu zaměřeného na podporu abstinence od drog, prevence relapsu)
 • Case Management (posouzení stavu klienta a jeho životních podmínek - tvorba individuálního plánu péče - realizace cílů vycházejících z individuálního plánu)
 • informace a poradenství při řešení problémů (výchovných, výukových, partnerských, rodinných, osobních atd.) souvisejících s drogami 
 • individuální a rodinná terapie